Trygg Transport

Som et ledd i arbeidet med å gi transportbransjen mer ordnede forhold, lanserer TLF nå nettstedet velgtransport.no som skal gi transportkjøpere informasjon om hvilke aktører som driver seriøst.

Useriøse aktører bidrar dessverre til å gi transportnæringen et ufortjent frynsete rykte. Norsk transportnæring er seriøs. Den gir arbeid til mellom 60 og 70 000 arbeidstakere. Sjåførene har gjennomgående rimelige lønns- og arbeidsvilkår og vi har et sterkt ønske om at transportbransjen er et yrke ungdom vil søke seg til også i framtiden.

Det er uakseptabelt å bryte loven, jukse med lønninger eller unndra seg skatter og avgifter. Slike aktører ødelegger for en rettferdig konkurranse i godtransportmarkedet. Det utgjør en trussel for trafikksikkerheten, og ikke minst bidrar det til å svekke rimelige og anstendige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sektoren. Vi aksepterer ikke sosial dumping eller uanstendige arbeidsforhold.

Nettopp derfor lanserer vi nå denne nettsiden som skal gi transportkjøpere informasjon om hvilke aktører som driver seriøst. I tillegg til å lettere finne seriøse transportører, kan man finne informasjon om hvilke firma som satser på lærlinger, om de bruker fagarbeidere, hvilke sertifiseringer de har og hvor mange i bedriften som er fagorganiserte.

Kriterier for å registrere bedriften

Man må ha en gyldig tariffavtale med en landsomfattende fagforening (TLF, NTF, YTF). Dette for at tillitsvalgte skal kunne følge opp og kontrollere at bedriften følger retningslinjene. Er man enbilseier må man leve etter de samme prinsippene som er omtalt under.

  • En TT bedrift forplikter seg til å ikke benytte seg av transportører som driver sosial dumping.
  • En TT bedrift deler overskuddslass med andre TT bedrifter når dette er mulig.
  • En TT bedrift følger regelverket som transportørene er pålagt.
  • En TT bedrift har en god dialog med sine ansatte og fokus på trafikksikkerhet og miljø.
  • En TT bedrift lever opp til innholdet i hovedavtalen og tariffavtalen.

Med dette verktøyet kan transportkjøpere enkelt velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer. Nå gjelder det å gjøre transportkjøpere klar over sitt medvirkeransvar, og inspirere til å benytte seg av disse kvalitetsbedriftene og flytte fokuset bort fra pris alene til også å handle om trafikksikkerhet, miljø og sosialt ansvar.