Trygg Transport.

Transportbestiller har en viktig rolle i arbeidet med å legge gode premisser for gjennomføringen av transportoppdrag, slik at både sjåfør og gods kommer trygt frem til avtalt tid. Alle som bestiller godstransport på veg, må derfor ha kjennskap til relevante lover og regler.

Det er en rekke forhold oppdragsgiver kan sjekke i tillegg til de lovpålagte kravene for å sikre at transporten skjer på en lovlig og forsvarlig måte, og for å forsikre seg om at sjåførens arbeidsforhold er ivaretatt. Oppdragsgiver anbefales blant annet å sjekke om transportøren har nødvendige dispensasjoner og sertifiseringer og om varen er tilstrekkelig forsikret, selv om dette ikke er noe oppdragsgiver er lovpålagt å kontrollere.

Utføres transport i Norge ulovlig, er transportkjøper ansvarlig på lik linje med den som utfører transporten. Benytter transportkjøper ulovlig transport, kan transportkjøper straffes, på lik linje med sjåfør og lastebileier.

Transport og Logistikkforbundet har derfor lansert kvalitetsprogrammet «Trygg Transport» som er det eneste kvalitetsmerket i Norge som overvåkes av en fagforening.

Eget register for seriøse transportører

Transport & Logistikkforbundet oppretter i tillegg et eget seriøsitetsregister for transportører over hele landet slik at det blir mulig å finne riktig transportør ut fra klare kriterier.  Da får du vite hvem som er registrert og som driver seriøst.

I tillegg til å innhente tilbud, kan man søke etter hvilke firma som satser på lærlinger, at de har tariffavtale, om de bruker fagarbeidere, hvilke sertifiseringer de har og hvor mange i bedriften som er fagorganiserte.

For å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, må transportkjøpere velge trygg transport fra ansvarlige transportører. TLF lanserer derfor et hjelpemiddel for transportkjøpere som ønsker å benytte seriøse transportører og sikre leveranser.

BRUK SØKEFUNKSJONEN – FINN SERIØSE TRANSPORTØRER