Samfunnsansvar

Kjøp av transporttjenester blir mer og mer krevende fordi det i hovedsak handler om økonomi. Hvis en transportør kan spare penger, er mange villige til å strekke seg langt for å gjøre det. Vår frykt er at billigere transporttjenester gir lavere kvalitet som igjen vil føre til dårligere trafikksikkerhet.

Det er mange måter en bedrift kan ta samfunnsansvar på. Mange bedrifter har logoen sin på drakta til det lokale idrettslaget eller bidrar overfor lokalsamfunnet på andre måter. Mange bedrifter er foregangsbedrifter med å ta et samfunnsansvar for trafikksikkerhet. Ved å bidra til at det er trygge kjøretøy og gode sjåfører som kjører inn og ut av deres bedrift, bidrar de også til at det blir tryggere både for de som bor i nærmiljøet og alle oss andre å ferdes i trafikken.

Profilering og bedre omdømme
Transportkjøpere stiller stadig større krav, og ønsker å kjøpe produkter/tjenester de stoler på og kan identifisere seg med. Her er det ikke snakk om å forebygge, eller dekke over dårlig forretningspraksis, men å differensiere seg gjennom å bygge en positiv profil. Man kan gjennom sitt engasjement vise at man er opptatt av å ta vare på miljø, mennesker og samfunn. Dette forteller transportkjøperen indirekte at man er opptatt av gode produkter og fornøyde kunder.

Vi ønsker å bygge videre på samarbeid i forskjellige typer nettverk og utvekslinger, noen bygget opp stort sett over lang tid og tuftet på uformelle relasjoner. Dette er kontakter som ligger i det store spennet som går fra å lete i telefonkatalogen etter noen som kjører, ringe til noen man har truffet før – og til de tradisjonelle transportsentralene. Kort sagt folk som «kjenner hverandre på gangen», som med ett blikk ser hvem som er hel ved og hvem man skal styre unna.

Det er disse nettverkene som i praksis veier opp for de manglende mellomstore transportbedriftene i Norge. Og i disse nettverkene ligger det stor makt – som kanskje kan utnyttes enda bedre.

Eget register for seriøse transportører

Transport & Logistikkforbundet oppretter nå et eget seriøsitetsregister for transportører. De som har fått et innblikk jubler over det nye registeret. – Dette er en gledens dag og en stor seier for de seriøse bedriftene i transportnæringen, sier flere bedriftseiere.

Målet er å skape en intern møteplass for seriøse transportører der man i større grad kan finne samarbeidspartnere for å finne returlass. Vi har nemlig stor tro på vennskap og samarbeid i transportbransjen. I tillegg stenges useriøse ute fra registeret.

Som en bedriftseier aå treffende sa det. – Hvis jeg går inn og tar kjøring fra andre på pris, tjener jeg jo mindre enn om vi kan hjelpe hverandre og bytte lass av og til.

Kriterier for å registrere bedriften

Man må ha en gyldig tariffavtale med en landsomfattende fagforening (TLF, NTF, YTF). Dette for at tillitsvalgte skal kunne følge opp og kontrollere at bedriften følger retningslinjene. Er man enbilseier må man leve etter de samme prinsippene som er omtalt under.

  • En TT bedrift forplikter seg til å ikke benytte seg av transportører som driver sosial dumping.
  • En TT bedrift deler overskuddslass med andre TT bedrifter når dette er mulig.
  • En TT bedrift følger regelverket som transportørene er pålagt.
  • En TT bedrift har en god dialog med sine ansatte og fokus på trafikksikkerhet og miljø.
  • En TT bedrift lever opp til innholdet i hovedavtalen og tariffavtalen.