Vilkår for bruk

Vilkår

Velkommen til Velgtransport.no!
Takk for at du bruker våre tjenester («tjenestene»). Disse leveres av Transport og logistikkforbundet, med forretningsadresse Brugata 15, 0186, Oslo, Norge.
Ved å bruke tjenestene våre, samtykker du i disse vilkårene. Les vilkårene nøye.

Tjenestene er svært varierte, og derfor kan også ytterligere vilkår eller produktkrav (herunder alderskrav) gjelde for hver enkelt tjeneste. Ytterligere vilkår gjøres tilgjengelig sammen med de aktuelle tjenestene, og blir dermed en del av avtalen din med oss, hvis du bruker disse tjenestene.

Bruk av tjenestene våre
Du må følge eventuelle retningslinjer som gjelder for tjenestene.
Misbruk av tjenestene er ikke tillatt. Dette betyr at du ikke kan forstyrre tjenestene eller skaffe deg urettmessig tilgang til dem ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av tjenestene. Du kan bruke tjenestene bare i den grad loven tillater det, herunder lover og retningslinjer for kontroll av eksport og videreeksport. Vi kan suspendere eller stoppe leveringen av tjenesten til deg hvis du ikke overholder vilkårene eller vi har mistanke om ulovlig atferd.

Ved å bruke tjenestene får du ikke noe eierskap til eventuelle åndsrettigheter i tjenestene eller innholdet du får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra tjenestene med mindre du innhenter tillatelse fra eieren eller det på andre måter er tillatt i henhold til lov. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i tjenestene. Du kan ikke fjerne, tildekke eller endre juridiske merknader i tjenestene.
Vi kan gjennomgå og vurdere om innhold er ulovlig eller bryter med vilkårene/retningslinjene våre, og vi kan fjerne eller nekte å vise innhold hvis vi har rimelig grunn til å tro at det bryter med våre vilkår/retningslinjer eller loven. Selv om vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og vurdere innsendt innhold, betyr det ikke at vi gjør det.
I forbindelse med din bruk av Tjenestene kan vi sende deg tjenestemeldinger, administrative meldinger og annen informasjon. Du kan velge bort enkelte typer kommunikasjon.
Noen av tjenestene våre er tilgjengelige på mobilenheter. Ikke bruk slike tjenester på en måte som distraherer deg eller hindrer deg fra å overholde trafikk- eller sikkerhetslovgivning.

Transportør-kontoen din
Du må ha en Transportør-konto for å bruke enkelte av våre tjenester. Du kan opprette din egen konto, eller kontoen kan være tildelt til deg av en administrator. Hvis du bruker en Transportør-konto som er tildelt til deg av en administrator, kan andre eller ytterligere vilkår gjelde, og administratoren kan få tilgang til eller deaktivere kontoen din.
For å beskytte kontoen din, må du holde passordet ditt hemmelig. Du er ansvarlig for aktiviteten som skjer på eller via kontoen din. Du bør helst ikke gjenbruke passordet for kontoen din andre steder. Hvis du oppdager uautorisert bruk av passordet ditt eller kontoen din, må du umiddelbart gi oss beskjed om det.
Personvern og beskyttelse av opphavsrett
Nettstedets personvernregler forklarer hvordan vi håndterer dine personopplysninger og beskytter ditt personvern når du bruker tjenestene. Ved å bruke tjenestene godtar du at vi kan bruke slike opplysninger i samsvar med personvernreglene.
Vi undersøker påstander om brudd på opphavsrett og avslutter kontoene til brukere som gjentatte ganger bryter opphavsretten.

Ditt innhold i tjenestene
Enkelte av tjenestene lar deg laste opp, avgi, lagre, sende inn og motta innhold. Du beholder eierskap til eventuelle åndsrettigheter i innholdet. Det som tilhører deg, forblir kort og godt ditt.
Når du laster opp, avgir, lagrer, sender eller mottar innhold til eller via tjenestene, gir du forbundet en verdensomspennende lisens til å bruke, være vert for, lagre, reprodusere, endre, lage avledede verker av (som f.eks. oversettelser, tilpasninger eller endringer i innholdet slik at det fungerer bedre med tjenestene), kommunisere, publisere, offentlig fremføre, offentlig vise og distribuere innholdet du sender inn. Rettighetene du gir i denne lisensen er for det begrensede formål å drifte, promotere og forbedre tjenestene, og utvikle nye.
Våre automatiserte systemer analyserer innholdet ditt automatisk (inkludert e-post) for å gi deg produktfunksjoner som er relevante for nettopp deg, f.eks. tilpassede søkeresultater, skreddersydd annonsering og identifisering av nettsøppel og skadelige programvare. Denne analysen skjer når innholdet sendes, mottas og lagres.
Hvis du har en Transportør-konto, kan vi vise profilnavnet ditt, profilbildet og handlingene du foretar deg på kontoen din (for eksempel, vurderinger du skriver og kommentarer du legger ut) i tjenestene våre, herunder visning i annonser og andre kommersielle sammenhenger. Vi respekterer valgene du gjør for å begrense deling av eller synlighet for kontoen din. For eksempel kan du angi i innstillingene dine at navnet og bildet ditt ikke skal vises i søkeresultater.
Du finner mer informasjon om hvordan nettstedet bruker og lagrer innhold i personvernreglene eller ytterligere vilkår for enkelttjenester. Hvis du sender inn tilbakemeldinger eller forslag til tjenestene, samtykker du i at vi kan bruke tilbakemeldingene eller forslagene uten forpliktelser ovenfor deg.

Om programvare i tjenestene
Forbundet gir deg en personlig, verdensomspennende, royalty-fri, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren som gjøres tilgjengelig for deg som en del av tjenestene. Denne lisensen gis utelukkende for at du skal være i stand til å bruke og dra nytte av tjenestene vi tilbyr, i overensstemmelse med vilkårene. Du kan ikke kopiere, endre, distribuere, selge eller leie ut deler av Tjenestene eller programvare som inngår i disse, og du kan heller ikke foreta omvendt utvikling av eller forsøke å hente ut kildekoden til slik programvare, med mindre loven forbyr slike begrensninger eller du har skriftlig tillatelse.
Programvare med åpen kildekode er viktig for oss. Noen av programmene som brukes i tjenestene kan tilbys som åpen kildekode. Lisensene for åpen kildekode kan inneholde begrensninger av disse vilkårene, og i slike tilfeller gjelder disse begrensningene.

Endring og opphør av tjenestene
Vi endrer og forbedrer tjenestene hele tiden. Vi kan legge til eller fjerne funksjoner, eller vi kan suspendere eller stoppe tjenesten i sin helhet.
Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene, selv om vi beklager at du forlater oss. Forbundet kan også når som helst slutte å levere tjenestene til deg eller legge til eller opprette nye begrensninger på tilgangen til dem.
Siden du eier dine egne opplysninger, er det viktig for oss å beskytte din tilgang til dem. Hvis vi opphører en tjeneste, vil vi i den grad det er rimelig mulig gi brukerne melding om dette slik at brukeren selv kan avslutte bruken av tjenesten.

Garantier og ansvarsfraskrivelser
Vi tilbyr Tjenestene med et kommersielt rimelig ferdighets- og bruksnivå, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder tjenestene våre.
Med mindre det uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller ytterligere vilkår, fremsetter verken forbundet eller dets leverandører eller distributører spesifikke løfter når det gjelder tjenestene. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i tjenestene, eller at tjenestene er pålitelige, tilgjengelige eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.
Enkelte jurisdiksjoner har ytterligere garantier, som for eksempel underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller beskyttelse av opphavsrettigheter. Vi ekskluderer alle underforståtte garantier i den grad loven tillater det.

Ansvar for tjenestene
Når loven tillater det, er forbundet og dets leverandører og distributører ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap.
I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for forbundet og dets leverandører og distributører i forhold til krav i henhold til disse vilkårene, herunder garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten (eller hvis vi velger det, å levere tjenesten på nytt).
I enkelte land kan du ha ytterligere rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlig formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt.

Bedrifters bruk av tjenestene
Hvis du bruker våre tjenester på vegne av en bedrift, samtykker denne bedriften i disse vilkårene. Bedriften aksepterer å holde skadesløs og tapsfri forbundet og dets tilknyttede selskaper, ledere, agenter og ansatte fra og mot alle rettskrav, søksmål eller rettsforfølgelser som oppstår som en følge av eller knyttet til bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene, herunder eventuelle ansvar eller kostnader som måtte oppstå fra krav, tap, skader, rettskrav, kjennelser, kostnader i forbindelse med rettssaker og advokatsalærer.

Om vilkårene
Vi kan endre vilkårene eller ytterligere vilkår som gjelder for en tjeneste, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i tjenestene. Derfor bør du lese vilkårene med jevne mellomrom. Varsel om endringer av disse vilkårene legges ut på denne siden. Vi legger også ut varsel om endringer i ytterligere vilkår i den aktuelle tjenesten. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, og begynner å gjelde tidligst to uker etter at de er lagt ut. Endringer i funksjoner i en tjeneste eller endringer som er gjort av juridiske årsaker, trer imidlertid i kraft umiddelbart. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke den.
Hvis det er konflikt mellom disse vilkårene og de ytterligere vilkårene, skal de ytterligere vilkårene gjelde for den aktuelle konflikten.

Disse vilkårene omfatter forholdet mellom forbundet og deg. De gir ingen rettigheter til tredjeparter.
Hvis du ikke overholder vilkårene, og vi ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr det ikke at vi fraskriver oss eventuelle rettigheter vi har (f.eks. å iverksette tiltak i fremtiden).

Hvis en del av vilkårene ikke lenger kan håndheves, påvirker ikke dette resten av vilkårene.